Activiteiten

Naast imker ben ik nationaal coordinator voor meldingen van de Aziatisch Hoornaar (AH).

De Aziatische Hoornaar

De AH is een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor de biodiversiteit in Nederland. Het insekt is opgenomen in de Unielijst van de EU exotenverordering en moet bestreden worden.

Hoe werkt de bestrijding

De meldingen die gedaan worden van de AH op waarneming.nl worden door mij gevalideerd. Bij een bevestigde AH waarneming breng ik de melder in contact met een contactpersoon van de lokale imker vereniging, welke dan met meerdere leden een zoekgroep start om het nest van de AH te lokaliseren. Pas als er een (grove) lokatie is van het nest kunnen de bestrijders van de provincie aan de slag om het nest te vinden en te verdelgen.

Er zijn dus 4 stappen:

Melden van de waarneming op waarneming.nlIedereen
Valideren van de meldingCoordinator
Opsporen van het nestLokale imkers
Verdelging van het nestProvincie

Help !

Alle lokale verenigingen van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) en Imkers Nederland zijn gevraagd een contactpersoon (CP) aan te wijzen. Inmiddels is er een netwerk van CP’s maar zoals uit onderstaande kaart blijkt is de dekking nog zeker niet landelijk. Ben je imker en is je regio nog niet ingekleurd, geef je dan op als CP of bespreek dit binnen je vereniging !

Bestrijding van de AH is urgent, omdat uit ieder nest van de AH tot 50 nieuwe koninginnen kunnen komen, die in het volgend jaar ieder een eigen nest bouwen. Ze breiden zich dus enorm snel uit over Nederland.

Hoe herken je een Aziatische Hoornaar (AH)

Zie ook de tabel hieronder. Duidelijkste kenmerk van een AH ten opzichte van de Europese Hoornaar (AH) is de tekening op het achterlijf; waar de EH op een uit de kluiten gewassen wesp lijkt heeft de AH duidelijk veel minder geel. Verder heeft een een EH een rode gloed, vandaar de slogan ‘zie je rood, sla me niet dood’.

Bestrijding

Doodslaan heeft overigens ook voor de AH weinig zin, integendeel ! De (levende) AH is namelijk nodig om aan te wijzen waar het nest zit, zodat het nest bestreden kan worden. Als u een AH ziet kunt u dit het beste melden op https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/?. Doe dit aub met foto; er zijn namelijk dagelijks zoveel meldingen dat alleen die met een foto goed en efficient kunnen worden opgevolgd.

Nadat u een melding heeft gedaan gaan wij aan de slag om met behulp van lokpotten en zenders het nest te lokaliseren. Is het nest eenmaal gevonden dan wordt dit (zonder gif) opgeruimd.

Hoe worden nesten opgespoord ?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking