Aziatische Hoornaar

Naast imker ben ik nationaal coordinator voor meldingen van de Aziatisch Hoornaar (AH).

De Aziatische Hoornaar

De AH is een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor de biodiversiteit in Nederland. Het insekt is opgenomen in de Unielijst van de EU exotenverordering en moet bestreden worden.

Hoe werkt de bestrijding

De meldingen die gedaan worden van de AH op waarneming.nl worden door mij gevalideerd. Bij een bevestigde AH waarneming probeer ik de melder in contact te brengen met een contactpersoon van de lokale imker vereniging, welke dan met meerdere leden een zoekgroep start om het nest van de AH te lokaliseren. Pas als er een (grove) lokatie is van het nest kunnen de bestrijders van de provincie aan de slag om het nest te vinden en te verdelgen.

Er zijn dus 4 stappen voordat een verdelgd is:

  • Melden van de waarneming op waarneming.nl – iedereen
  • Valideren van de melding – nationaal coordinator
  • Opsporen van het nest – lokale imkers
  • Verdelging van het nest – provincie

Help !

Alle lokale verenigingen van de NBV (Nederlandse Bijenhoudersvereniging) en Imkers Nederland zijn gevraagd in een contactpersoon (CP) aan te wijzen. Inmiddels is er een netwerk van CP’s maar zoals uit onderstaande kaart blijkt is de dekking nog zeker niet landelijk. Ben je imker en is je regio nog niet ingekleurd, geef je dan op als CP of bespreek dit binnen je vereniging !